LAKBAY KULTURA Basilan

Lakbay Kultura Presentation:

BCH-BARMM Provincial Cultural Coordinator – Basilan, Ms. Jesa May Amoto in action.